Privacy- en cookiestatement ronaldzijlstra.nl

(Versie 01-05-2018) 

Wij vinden het natuurlijk van het allergrootste belang dat jouw privacy wordt gerespecteerd. We gaan daarom zorgvuldig om met jouw (persoons)gegevens. Met dit privacy statement willen we je graag informeren over welke gegevens wij verzamelen als je onze website (www.ronaldzijlstra.nl) bezoekt en hoe wij omgaan met deze gegevens. 

Welke gegevens er worden verzameld
Wij verzamelen gegevens die nodig zijn om je de website te kunnen tonen, om de website te verbeteren, het conversiepercentage te verhogen en zodat je contact met ons kunt opnemen.

Contactformulier 
Allereerst verstrek je aan ons je gegevens als je gebruik maakt van ons contactformulier. Je naam, e-mailadres en telefoonnummer worden daarbij opgeslagen. Daarnaast houden we algemene gegevens bij over de datum van het invullen en verzenden van het contactverzoek via de contactpagina. 

Cookies
Ook verzamelen we algemene gegevens van bezoekers van onze website. Dit doen we om onze website te verbeteren. Voor het analyseren en verbeteren van het gebruik van onze website en om er achter te komen hoe bezoekers op onze website terecht zijn gekomen, plaatsen wij analytische cookies op jouw apparaat. Daarvoor maken wij gebruik van Google Analytics. De statistieken die worden gegenereerd met deze cookies gebruiken wij alleen om onze website te verbeteren en om doelgroepen te kunnen specificeren. De gegevens worden alleen met derden gedeeld op de wijze zoals hieronder onder het kopje “Gebruik van de gegevens” wordt vermeld. 

Google Analytics
Voor het verzamelen van webstatistieken over het gebruik van en het bezoek aan onze website en online applicaties en tools, maken wij gebruik van Google Analytics. Dit doen we doordat Google Analytics een permanente cookie op jouw computer/apparaat plaatst. Die registreert en verzamelt het adres (IP-adres) van jouw computer en informatie over jouw gebruik van onze website en online applicaties en tools. De verzamelde informatie wordt door Google opgeslagen op hun servers, waaronder die in de Verenigde Staten. 

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten hierover aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

 
Gebruik van de gegevens

Wij gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Algemeen
De algemene bezoekgegevens worden gebruikt om je de website te kunnen tonen en om te analyseren hoeveel bezoekers onze website krijgt, welke webpagina’s worden bezocht en waar de bezoekers vandaan komen. Met deze gegevens kunnen wij op een privacy-vriendelijke manier de website analyseren en verbeteren. De persoonsgegevens die wij jou vragen in te vullen om het contactverzoek te activeren, gebruiken wij alleen om telefonisch of via een e-mail contact met jou te kunnen opnemen.

De door ons verzamelde en verwerkte persoonsgegevens van jou gebruiken we alleen voor ons zelf en voor onze eigen doeleinden. Wij delen de door ons verzamelde gegevens op geen enkele manier met derden, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de autoriteiten gegevens bij ons vorderen). Wel is het zo dat de hierna genoemde partijen die de gegevens voor ons verwerken de technische mogelijkheden hebben om de gegevens die je via het contactformulier op de website aan ons verstuurt en de daaraan verbonden gegevens in te zien. 

Door een bewerkersovereenkomst die wij met de hen hebben afgesloten is het voor hen alleen maar toegestaan om de gegevens aan ons door te zenden via hun netwerk en er verder niets anders mee te doen. Omdat daarvan echter ook gegevens worden opgeslagen op hun systemen hebben we met hen verder afgesproken dat zij die gegevens niet voor zichzelf mogen gebruiken of aan derden mogen doorgeven, tenzij ook zij daartoe wettelijk verplicht zijn. 

Bewaartermijn van de gegevens
De algemene bezoekgegevens worden niet langer dan 3 jaar bewaard. De gegevens die je ons hebt verstrekt zodat wij telefonisch contact met jou kunnen opnemen, worden bewaard tot het contact heeft plaatsgevonden. Wanneer dat contact leidt tot een opdracht of een verzoek tot verder contact worden die gegevens bewaard totdat ze niet langer nodig zijn voor verder contact of tot dat de opdracht is beëindigd en een vervolgcontact of vervolgopdracht niet meer te verwachten is. In ieder geval bewaren we de verstrekte gegevens nooit langer dan 5 jaar nadat de gegevens zijn verstrekt en een (vervolg)opdracht is beëindigd. Fotobestanden worden altijd door ons bewaard en kunnen ook altijd door klanten worden opgevraagd, dit dient als back-up. Overigens bewaren we de gegevens alleen zolang er een belang is om ze te bewaren. Maar je hebt altijd het recht om de verstrekte gegevens te laten verwijderen en wij zullen altijd gehoor geven aan zo’n verzoek, tenzij we wettelijk verplicht worden om de gegevens te bewaren tot aan de wettelijke bewaartermijn. 

Beveiliging van de gegevens
Om te voorkomen dat de gegevens van de website verkeerd worden gebruikt, worden alle gegevens versleuteld die via, op of over onze website worden verzameld of verzonden. Door middel van versleuteling wordt het gegevensverkeer tussen jou en de webservers en/of andere daarbij betrokken servers (waaronder mailservers) onleesbaar gemaakt, zodat buitenstaanders daar geen toegang toe hebben. 

Inzage, correctie en verwijdering van gegevens, recht van verzet 

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heb je het recht om je persoonsgegevens op verzoek in te zien en deze zo nodig aan te passen, te laten verwijderen, of over te dragen. Dit kun je aanvragen op: ronaldzijlstra.nl/mijn-gegevens Ook heb je het recht je te verzetten dat jouw gegevens door ons worden gebruikt. Daarnaast kun je ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien je niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden per mail op: [email protected]

Onderaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kunt opnemen. Om je identiteit te controleren vragen wij je om je IP-adres en een kopie van je identiteitskaart of rijbewijs mee te sturen. We raden je sterk aan om daarbij je BSN-nummer en pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te zetten dat het om een kopie gaat en alleen voor ons bestemd is.

Klachten
Voor eventuele klachten aangaande je persoonsgegevens en de wijze waarop wij die verzamelen, verwerken, delen met anderen en opslaan kun je terecht bij ons door telefonisch contact met ons op te nemen, schriftelijk of middels een e-mail. Je klacht zal dan zo spoedig mogelijk in behandeling worden genomen. Binnen uiterlijk 14 dagen ontvang je een reactie van ons. 

Ook kun je eventueel een melding doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl), de nationale instantie en toezichthouder die de bescherming van de privacyregels bewaakt. Zij behandelen geen individuele klachten, maar kunnen wel een onderzoek starten naar aanleiding van je melding.

Wijziging privacy statement
Wij kunnen ons privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als je deze wilt raadplegen.

Onze contactgegevens
Vragen over dit privacy statement of over onze diensten kunnen worden gericht aan:

Ronald Zijlstra Fotografie
Telefoon: 06-23562823
E-mail: [email protected]
Postadres: van Hamelstraat 21, 9714 HH Groningen

footer-fotograaf-groningen-_0001.-andersom

Heb je een
vraag?

Of iets anders dat je mij wilt vertellen?

[email protected]
+ 31 623562823

    * let op: het kan even duren voordat het formulier echt verzonden is. Je ontvangt een bevestiging in je e-mail als het is gelukt.   

    Heb je een vraag?

    Of iets anders dat je mij wilt vertellen? 

      * let op: het kan verzenden kan even een paar seconden duren. Je ontvangt een bevestiging in je e-mail als het is gelukt.